HMR SYSTEM MENU

  • Projekty, dodávky, montáže a servis

    SILNOPROUDÝCH
    ELEKTROINSTALACÍ

Elektronická kniha jízd - VISION


Elektronická kniha jízd pomocí systému GPS (Global position system) umožňuje jednoduše sledovat pohyb nejen všech vašich vozidel ale i zaměstnanců, pracovních strojů, lodí, zásilek atp.

S elektronickou knihou jízd vždy víte, kde se nacházejí vaše vozidla, kudy a kolik najela kilometrů a jakou rychlostí se v daném místě pohybovala. Díky tomuto přehledu můžete ušetřit vysoké procento nákladů na správu vašeho vozového parku. V případě potřeby je možné sledovat i vybrané fyzikální veličiny - teplota, tlak vzduchu, osvětlení, vibrace, nárazy. Aplikace vás upozorní na blížící se konec platnosti technické prohlídky vozidla a sleduje intervaly k provádění pravidelných servisních prohlídek.


Co získáte s elektronickou knihou jízd VISION?

- konec s ručním vypisováním knihy jízd

- jistotu, kde se pohybují vaši zaměstnanci služebním vozidlem

- zefektivnění provozu vozového parku

Odpadá složité vedení ručně psané knihy jízd, zákazník získává relevantní informace o pohybu vozidel bez možnosti manipulace s údaji o tankování a počtu ujetých kilometrů – vše je přehledně zaznamenáno a uloženo na serveru.

Aplikace umožňuje rozlišení soukromých a služebních jízd, eviduje účel jízdy, vedlejší náklady (opravy vozidla, dálniční známky aj.). Přímo z aplikace lze data exportovat do formátu CSV, XML popř. do aplikace SPZ 2000 a AUTOPARK 2007.

Přístup do aplikace je umožněn přes WWW rozhraní a je přístupný z jakéhokoliv počítače s libovolným internetovým prohlížečem – není potřeba zakoupení mapových podkladů ani speciální software, což výrazným způsobem snižuje náklady na provoz aplikace. Úspora nákladů je cca 2.000,-Kč/měs. na jedno vozidlo.

Další informace a možnost nahlédnout do plně funkční aplikace získáte na www.hmrservis.cz

POPTÁVATE OBDOBNOU SLUŽBU?

NAŠI
KLIENTI