HMR SYSTEM MENU

  • Projekty, dodávky, montáže a servis

    SILNOPROUDÝCH
    ELEKTROINSTALACÍ

Fotovoltaické elektrárny - FVE


Aplikace fotovoltaických systémů se od počátku roku 2012, díky legislativě, postupně přesunula z plošných zemních instalací, na střechy rodinných domů a průmyslových objektů firem, kde slouží především pro zlepšení energetické bilance objektů a tím k úspoře provozních nákladů. Vhodným technickým řešením konkrétní instalace, lze optimalizovat reálnou spotřebu energií v objektu a docílit tak rychlé návratnosti investice do FVE (obvykle v rozpětí 6-10 let).
Bohužel k 1.1.2014 byla úplně ukončena podpora výkupu el. energie z fotovoltaických systémů, díky čemuž se návratnost investice (při současných cenách energií) posunula na nezajímavou úroveň, a tak vyčkáváme na to, jakým způsobem se bude vyvíjet politika ČR v oblasti obnovitelných zdrojů. O případných změnách a novinkách Vás budeme včas informovat. Díky této situaci se naše společnost, mimo jiné, v současné době zaměřila na optimalizaci výroby a spotřeby el. energie z FVE systémů (wattrouter), za účelem zkrácení doby návratnosti investice a zvýšení užitné hodnoty instalovaného zařízení.
V prosinci 2013 naše společnost zakoupila
analyzátor FV modulů a stringů SOLAR-4000, čímž naše společnost rozšířila rozsah poskytovaných služeb o měření VA charakteristik FV panelů. Díky těmto měřením jsme schopni odhalit vadné panely ve stringu a poskytnout tak zákazníkovi relevantní podklady pro jejich následnou reklamaci u dodavatele.
V případě bližšího zájmu o konzultaci nebo zpracování návrhu, projektu a cenové kalkulace na instalaci FVE, popř. zájmu o optimalizaci výroby a spotřeby el. energie, nás kontaktujte zde. Naše společnost se zaměřuje na projekci, instalaci a servis zejména těchto systémů: SMA, Fronius, Danfoss, Schüco, Solyndra.

Pokud máte zájem o provedení servisu nebo revize na vašem zařízení, kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře.

POPTÁVATE OBDOBNOU SLUŽBU?

NAŠI
KLIENTI